Megafestyn - bezpłatne atrakcje sportowe

Termin: 
26.06.2015 (piątek), 17.00 do 20.00
27.06.2015 (sobota), 10.00 do 20.00