Kolejny sukces - jesteśmy liderem wzorcowej współpracy z wolontariuszami

1 czerwca Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego otrzymało kolejne cenne wyróżnienie. Po sukcesie Wrocławskiego Programu Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji oraz nagrodzie dla wrocławskich praktyk senioralnych, tym razem - jako pierwsza jednostka samorządowa na Dolnym Śląsku - zdobyliśmy oficjalny certyfikat potwierdzający wzorcowe podejście do współpracy z wolontariuszami.

Wyróżnienie przyznane zostało w ramach programu "Dobry Wolontariat", który powstał, aby podnosić jakość współpracy organizacji III sektora i instytucji publicznych z wolontariuszami, a także wzmacniać wizerunek wolontariatu w odbiorze społecznym. W jego ramach prowadzone są działania edukacyjne dla organizacji i instytucji, a także samych wolontariuszy.

W drugiej połowie maja zakończył się proces certyfikacji naszej placówki. W efekcie, jako pierwsza jednostka samorządowa z Dolnego Śląska, dołączyliśmy do grona instytucji spełniających ogólnopolskie standardy współpracy z wolontariuszami określone w programie "Dobry Wolontariat". Pierwszego czerwca Dyrektor WCRS, Dorota Feliks, z rąk Radosława Bednarskiego z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, odebrała potwierdzający ten sukces certyfikat.

Wolontariusze są bardzo ważną częścią wielu realizowanych przez nas inicjatyw. Dzięki ich pomocy możliwe jest między innymi organizowanie działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Centrum Edukacji Społecznej na Brochowie oraz przeprowadzenie licznych projektów prozdrowotnych, sportowych i rodzinnych. Wypracowanie i utrzymanie wysokich standardów współpracy jest dla nas priorytetem. Miejskie Centrum Wolontariatu, który jest częścią WCRS, stoi na straży ich przestrzegania. Więcej o działaniach Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego można przeczytać także na: facebook.com/RozwojSpoleczny.