"Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja" - warsztaty antydyskryminacyjne

Termin: 
29.04.2015 (środa), 16.30 do 18.30
27.05.2015 (środa), 16.30 do 18.30
24.06.2015 (środa), 16.30 do 18.30