Zarządzanie złością i konfliktem - warsztaty

Termin: 
17.04.2015 (piątek), 17.00