Nagroda dla WCRS za program poradnictwa obywatelskiego

Z ogromną przyjemnością informujemy o Nagrodzie Głównej dla Wrocławskiego Programu Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji, przyznanej przez Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w dniu 4 lutego 2015 r.

Działania podejmowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw "Karta 99" zostały uznane za "Najlepszy model współpracy samorządu terytorialnego i organizacji poradniczych" w Polsce. Nagrodę wręczył Minister Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP.

Argumentacja przyznania nagrody:
- aktywne i modelowe rozwijanie programu poradnictwa;
- kompleksowe podejście do poradnictwa obywatelskiego - nie tylko jako świadczenie usług poradnictwa indywidualnego, ale także podejmowanie szeregu działań na rzecz kształtowania świadomego obywatelstwa;
- wspólne logo certyfikujące biura porad;
- rozwijanie idei mediacji.

Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego odbył się w Warszawie w dniach 2-4 lutego 2015 r. Był on zwieńczeniem kilkuletniej pracy instytucji publicznych i partnerów społecznych w ramach projektu "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce". Projekt obejmował badania, wypracowanie modelowych rozwiązań systemowych we współpracy z różnymi środowiskami oraz upowszechnienie problematyki poradnictwa prawnego wśród samorządowców, prawników i działaczy organizacji pozarządowych. W obradach Kongresu wzięło udział trzech ministrów: Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP Minister Olgierd Dziekoński.

Organizator Kongresu: Instytut Prawa i Społeczeństwa.

Współorganizatorzy: Departament Pożytku Publicznego - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związek Biur Porad Obywatelskich, Instytut Spraw Publicznych.

Szczegóły na stronie: inpris.pl/kongres