Warsztaty antydyskryminacyjne "Stereotypy - uprzedzenia - dyskryminacja"

"Umysł jest jak spadochron, nie działa, jeśli nie jest otwarty" - słowa Franka Zappy stały się myślą przewodnią warsztatów "Stereotypy - uprzedzenia - dyskryminacja", mających na celu zapobieganie powstawaniu uprzedzeń i uproszczonych wyobrażeń o innych ludziach. Zajęcia odbędą się w styczniu, lutym oraz marcu, udział bezpłatny.

Każdy z nas posługuje się stereotypami. Wykonując proste ćwiczenia w grupie, samodzielnie odrywamy uproszczone konstrukcje myślowe, które pomagają nam w budowaniu opinii o innych. Niestety, taki sposób oswajania odmienności łatwo może przerodzić się w uprzedzenia, które z kolei mogą prowadzić do dyskryminacji.

Czy dyskryminuję? Czy jestem dyskryminowany? Jak radzić sobie z dyskryminacją? Szkolenie „Stereotypy – uprzedzenia – dyskryminacja” pomoże odpowiedzieć na te pytania. Warsztat tworzy także płaszczyznę dialogu i integracji, w której uczestnicy mają okazję do wymiany wiedzy i własnych doświadczeń.

Zajęcia prowadzą:
Anna Elektra Malkogiorgos - kulturoznawczyni, członkini zespołu ds. dialogu międzykulturowego, uczestniczka kursu trenerskiego "Trener Kompetencji Międzykulturowych” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Daniel Góra - realizator projektów i członek zespołu ds. dialogu międzykulturowego, uczestnik kursu trenerskiego "Trener Kompetencji Międzykulturowych” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Marcowe warsztaty poprowadzi Anna Kudarewska - trenerka i edukatorka związana z Domem Spotkań im. Angelusa Silesius i Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, absolwentka Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego w pracowni wrażliwości kulturowej (Willa Decjusza, Kraków), od 2007 r. aktywnie rozwija koncepcje edukacji sprzyjającej równości i różnorodności oraz włączaniu grup dyskryminowanych i marginalizowanych w społeczności Wrocławia. Szczególnie działa na rzecz społeczności romskiej, realizując projekty edukacyjne dla nauczycieli i nauczycielek szkolnych oraz nauczycielek przedszkolnych, w ramach których zajmuje się koordynacją merytoryczną i prowadzeniem warsztatów oraz tworzeniem publikacji i materiałów edukacyjnych.

Szkolenie odbędzie się trzech terminach: 29 stycznia, 26 lutego oraz 26 marca, w godz. 16.30-18.30 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, sala 323. Warsztaty są jednorazowe, dlatego można wybrać odpowiadający termin.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl Ilość miejsc jest ograniczona.

Organizatorem szkolenia jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Termin: 
29.01.2015 (czwartek), 16.30
26.02.2015 (czwartek), 16.30
26.03.2015 (czwartek), 16.30