Akademia Rozwoju Seniora - warsztaty rekonstrukcji sukien dawnych

Termin: 
28.10.2014 (wtorek), 9.30
04.11.2014 (wtorek), 9.30
05.11.2014 (środa), 9.30
12.11.2014 (środa), 9.30
18.11.2014 (wtorek), 9.30
19.11.2014 (środa), 9.30
25.11.2014 (wtorek), 9.30
26.11.2014 (środa), 9.30