IV MDW - "Sztuka spadania - czyli jak podchodzić do porażki"

Termin: 
10.10.2014 (piątek), 17.00 do 20.00