"Różni obywatele - jedno miasto" - konferencja

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (dawniej Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego) w partnerstwie z Fundacją In Posterum oraz Fundacją Integracji Społecznej Prom zaprasza na konferencję dotyczącą dobrych praktyk w pracy ze społecznością romską.

Wydarzenie będzie podsumowaniem trwającego 2 lata projektu "Różni obywatele - jedno miasto", którego głównym celem był wzrost poziomu integracji społecznej 180 Romów z Wrocławia poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa, aktywizację zawodową i wzmocnienie kompetencji 50 przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących na rzecz społeczności romskiej.

Konferencja odbędzie się we Wrocławskim Centrum Kongresowym, przy ul. Wystawowej 1. Więcej informacji o projekcie: rojm.pl.

Termin: 
03.10.2014 (piątek), 10.00