Nagrody dla wrocławskich wolontariuszy rozdane

Pomagają seniorom, organizują kwesty, angażują się w projekty społeczne, dobrowolnie udzielają wsparcia potrzebującym – 19 marca 2018 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbyła się Gala, podczas której poznaliśmy wyjątkowych wrocławskich wolontariuszy.

Gala była okazją do rozstrzygnięcia 24. edycji konkursu „8 Wspaniałych Wrocławia” (dla młodzieży szkolnej, do którego zgłoszono 347 wolontariuszy) oraz przeprowadzonego po raz pierwszy konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” (przeznaczonego dla wolontariuszy z organizacji pozarządowych, firm i grup nieformalnych, działających grupowo oraz indywidualnie, do którego zgłoszono 308 wolontariuszy). Wolontariusze za swoją działalność w roku 2017 wyróżniani i nagradzani byli zarówno w kategoriach grupowych, jak i indywidualnych.

Dwa konkursy są wzajemnym uzupełnieniem i pokazują, że na każdym etapie życia możemy kontynuować swoje społeczne zaangażowanie. Rozpoczynamy od działalności w szkołach podstawowych, przez działalność licealną, aż po dorosłą działalność w każdym możliwym aspekcie życia społecznego. Niemal wszyscy laureaci zgodnie podkreślali, że wolontariat stanowi dla nich źródło satysfakcji i osobistego rozwoju.
Spośród 8 laureatów konkursu „8 Wspaniałych Wrocławia” Lena Fałtynowicz z Liceum Ogólnokształcącego nr XII będzie reprezentować Wrocław w ogólnopolskiej edycji konkursu. Od trzech lat systematycznie pomaga podopiecznym świetlicy środowiskowej Klub Odkrywców, którą uważa za swój drugi dom. Jej postawa jest wypełnieniem myśli: „Nie zmienisz całego świata, ale swoim działaniem możesz zmienić świat jednej osoby”.

Tytuł Wrocławskiego Wolontariusza Roku 2017 w konkursie „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” w kategorii indywidualnej otrzymali Stanisław Skórski i Damian Bernaszuk. Stanisław Skórski jest prezesem fundacji, której misją jest podnoszenie standardów współpracy międzysektorowej, prowadzi szkolenia i warsztaty, wspiera merytorycznie różnorodne inicjatywy. Damian Bernaszuk jest wolontariuszem w Fundacji Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, zajmował się pracami technicznymi, renowacjami, a także przygotowaniem warsztatów i lekcji muzealnych.

W kategorii grupowej Laureatami Konkursu WOW zostali:
wolontariusze AmRest dla SIEMACHA Spot, którzy dzielą się swoimi umiejętnościami i zawodowym doświadczeniem, prowadząc Akademię Kulinarną,
• oraz wolontariuszki Europejskiej Stolicy Kultury w Narodowym Forum Muzyki, które wspierają publiczność, dzięki czemu goście czują się bezpiecznie i swobodnie w gmachu Forum.

Na wydarzeniu gościliśmy Jaśka Melę, działacza społecznego, podróżnika i najmłodszego zdobywcę dwóch biegunów, który od dziesięciu lat prowadzi fundację dla osób po amputacjach. Jasiek Mela podczas swojego wystąpienia stwierdził, że wierzy w to, że kiedy pomaga się innym i kiedy zdarza się sytuacja, że sami potrzebujemy pomocy, to znajdą się ludzie, którzy pomoc tę odwzajemnią.
Na koniec Gali w rytmach reggae wystąpił zespół November Project, tworzony przez jedenastu muzyków, w tym sześciu z niepełnosprawnością. Mówią o sobie: „wszyscy jesteśmy specjalnej troski”, bo – jak twierdzą – każdy człowiek ma jakieś niedoskonałości. Zespół porwał publiczność i razem ze wszystkimi wolontariuszami doskonale bawił się na scenie.

Laureaci konkursu Ośmiu Wspaniałych
Nagrodzeni w kategorii „Ósemeczka”
• Aleksandra Mazurek ze Szkoły Podstawowej nr 82
• Paulina Wawrzyniak ze Szkoły Podstawowej nr 3

Laureaci w kategorii „Ósemka”
• Michał Brzeziński z Gimnazjum nr 37
• Kacper Czapiga z Gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 14
• Lena Fałtynowicz z Liceum Ogólnokształcącego nr 12
• Hanna Godlewska z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 26
• Aleksandra Matysiak z Gimnazjum nr 29
• Izabella Nawudzin ze Szkoły Podstawowej nr 82
• Michał Szkudlarek z Technikum nr 7
• Lena Trump z Liceum Ogólnokształcącego nr 12

Laureaci konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu”
Wrocławski Wolontariusz Roku 2017
• Stanisław Skórski
• Damian Bernaszuk

Wrocławska Wolontaryjna Grupa Roku 2017
• Wolontariusze AmRest dla Siemacha Spot
• Europejska Stolica Kultury w Narodowym Forum Muzyki