"Starość i młodość od zawsze idzie w parze" - szkolenie integracyjne z elementami promocji zdrowia

Termin: 
03.12.2016 (sobota), 10.00 do 12.00