Akademia Silnej Woli - warsztaty

Termin: 
03.06.2016 (piątek), 16.30
10.06.2016 (piątek), 16.30
18.06.2016 (sobota), 10.00
25.06.2016 (sobota), 10.00