"Jak zaufać sobie i zamienić pracę na pasję?" - warsztaty

Termin: 
18.11.2015 (środa), 18.00 do 20.00