MDW - szkolenie "Pierwsza pomoc przedmedyczna"

Termin: 
09.10.2015 (piątek), 17.00 do 19.00