MDW - szkolenie "Wywieranie wpływu na ludzi"

Termin: 
08.10.2015 (czwartek), 9.00 do 16.00