MDW - szkolenie "Zarządzanie sobą w czasie"

Termin: 
07.10.2015 (środa), 9.00 do 17.00