Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia 2019

"Więcej zdrowia - więcej życia"

Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia to otwarte wydarzenie organizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
Kampania już po raz trzynasty wpisze się we wrześniowy kalendarz wydarzeń w naszym mieście. Wrocławianie jak co roku będą mieli okazję zadbać o swoje zdrowie, skorzystać z wielu atrakcji i mile spędzić weekend na Wyspie Słodowej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Celem kampanii jest promowanie świadomego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Wrocławia oraz motywowanie do zachowań prozdrowotnych poprzez min. działania edukacyjne, wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku wczesnego diagnozowania zagrożeń zdrowotnych, chorób cywilizacyjnych i uzależnień. Ważnym aspektem naszego człowieczeństwa jest dar płynący z serca, którym możemy się dzielić poprzez oddanie krwi, włączenie się do grupy dawców szpiku, czy złożenie oświadczenia woli - zostania pośmiertnym dawcą narządów.

Do współpracy podczas XIII Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia zapraszamy:
1. podmioty medyczne oferujące beneficjentom bezpłatne badania profilaktyczne i pomiary oraz usługi o charakterze terapeutycznym (gabinety fizjoterapeutyczne, psychologiczne, medycyny naturalnej),
2. producentów zdrowej żywności wytwarzanej metodami naturalnymi i ekologicznymi,
3. partnerów, którzy swoją działalnością wpisują się w prozdrowotny charakter kampanii: promują zdrowy styl życia, profilaktykę chorób, zdrowe i naturalne żywienie, aktywność fizyczną, zdrowy i radosny rozwój dziecka, edukację prozdrowotną.

Partnerem wydarzenia można zostać przez:
1. Przygotowanie stoiska prezentującego Państwa działalność w sposób interaktywny (Wyspa Słodowa, 7 września 2019);
2. Prezentację warsztatów/pokazu/konkursów o tematyce zdrowotnej (Wyspa Słodowa, 7 września 2019);
3. Zgłoszenie wydarzenia towarzyszącego, wpisującego się swoją tematyką we Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia na terenie swojej placówki, siedziby np. bezpłatne badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne, otwarte dni itp. (w siedzibach partnerów, 7-14 września 2019).

Termin WDPZ:
7 września 2019, g. 12.00-17.00
Miejsce: Wyspa Słodowa, Wrocław
Tydzień Zintegrowanej Profilaktyki:
7-14 września 2019

Wszystkich partnerów prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zgłoszenie udziału w XIII Wrocławskich Dniach Promocji Zdrowia.
Formularze i regulamin dostępne są w załącznikach.

Uwaga! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń: 23 sierpnia 2019 r.
adres mailowy do zgłoszeń: wdpz@wcrs.wroclaw.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Emilią Dziubak: tel. 71 77 24 925