Formularz zgłoszeniowy

V Targi Edukacji Międzykulturowej/Vth Intercultural Education Fair

Formularz zgłoszeniowy (Application form)

Początek formularza

VV

Zapraszamy do udziału w V Targach Edukacji Międzykulturowej, które w tym roku odbędą się pod hasłem: „Wielokulturowa przyszłość miast – wyzwania, inspiracje i zadania". Aby wziąć udział w targach, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy. Jeśli chcesz zapisać się na jeden z poniższych warsztatów, wybierz w okienku "Termin" odpowiednią godzinę. 

We invite you to participate in the 5th Intercultural Education Fair which is held under the slogan: "Multicultural future of the cities - challenges, inspirations and tasks, and due to the great interest it will take two days. In order to participate in the fair, kindly complete the application form below.

Warsztaty (Workshops):

1. Kompetencje językowe dla sukcesu w szkole – nauczanie i uczenie się niemieckiego jako języka drugiego ("Linguistic competence for school success - teaching and learning German as a second language"), Liaison Office / Sachsenbüro am Rynek 7,
godz. 
13.30 – 17.00 

2. Słyszę – reaguję - hejt wstrzymuję (I hear - I react – I say STOP to hate), Dom Europy, ul. Widok 10, godz. 13.00 – 18.00

3. Prawa Człowieka –lekcja na całe życie (Human Rights – a lesson for a lifetime), Rynek 13, IIpiętro, Sala Konferencyjna, godz. 13.15 -18.00  


Dół formularza

TerminPozostałe miejsca
06/03/2018 13:30-17:00120
06/03/2018 13:00-18:0060
06/03/2018 13:15-18:0060
Graficzne pułapki CAPTCHA