Pogotowie Mediacyjne

Pogotowie Mediacyjne to bezpłatna pomoc w rozwiązywaniu sporów metodą mediacji. Dostępna od zaraz dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. Warunkiem udzielenia mediacji jest zgoda obu stron konfliktu na udział w mediacjach.

Mediatorem jest doświadczona osoba z odpowiednimi uprawnieniami będąca członkiem zespołu Pogotowia Mediacyjnego. Spotkania mediacyjne odbywają się w dogodnym dla stron terminie. Strony mają zawsze prawo do zmiany mediatora bez podania przyczyny.

Zadzwoń lub napisz: +48 538 208 660, pogotowie.mediacyjne@wcrs.wroclaw.pl

Telefon jest aktywny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

Partnerzy Pogotowia Mediacyjnego:

Fundacja Sancta Familia, Demokratyczna Unia Kobiet, Semper Avanti - Instytut Mediacji TAK, Fundacja Dom Pokoju, Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw "Karta 99"

Program finansowany ze środków Gminy Wrocław.