II Wrocławski Kongres Naukowy Dzieci i Młodzieży

20 listopada 2015 r. w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia (przy ulicy Wystawowej 1) odbył się II Wrocławski Kongres Naukowy Dzieci i Młodzieży.

Przedszkolaki i fizyka? Uczniowie podstawówek na warsztatach architektonicznych, poznający podstawy logistyki, zafascynowani podniebną architekturą? Gimnazjaliści, którzy odkrywają między innymi, dlaczego ważny jest transport szynowy oraz, co można zrobić z odpadami?
To tylko niektóre z tematów warsztatów, w których uczestniczyły przedszkolaki i uczniowie wrocławskich szkół podczas odbywającego się 20 listopada II Wrocławskiego Kongresu Naukowego Dzieci i Młodzieży. Warsztaty pokazały jak różnorodna jest nauka opisująca świat. Celem, jaki przyświeca organizatorom tego wydarzenia, było stymulowanie ciekawości poznawczej, wspieranie myślenia naukowego oraz promowanie postawy badawczej uczniów. Kongres dotyczył realizacji czterech haseł zawartych w programie Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej – Tożsamość, Tolerancja, Talent, Technologia. W ramach Kongresu przewidziane były pokazy zajęć edukacyjnych oraz warsztaty naukowe, które poprowadzą pracownicy naukowi uczelni wrocławskich.

Wykłady znanych naukowców
Podczas Kongresu głos zabrali wybitni naukowcy. Profesor Łukasz Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany „Elektryczność”. Natomiast prof. Tomasz Arciszewski z amerykańskiego George Mason University opowiedział o kreatywności, która jest kluczem do szczęścia. Przed publicznością, złożoną przede wszystkim z gimnazjalistów, dyrektorów szkół i zaproszonych gości, zaprezentowali się laureaci konkursu na edukacyjny projekt badawczy. W krótkich wystąpieniach uczniowie przedstawili tezy swoich projektów, sposób przeprowadzania badań oraz wnioski.

Praktyczne warsztaty z różnych dziedzin wiedzy
Równolegle z wykładami odbyły się praktyczne zajęcia. Sale we Wrocławskim Centrum Kongresowym, w ogrodzie zoologicznym oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji zapełniły uczestnicy warsztatów. Poprowadzili je naukowcy wrocławskich uczelni i pracownicy ZOO oraz MPWiK, a uczestnikami będą przedszkolaki oraz uczniowie wszystkich poziomów szkół. Podobnie jak przekrój odbiorców, tak i tematyka warsztatów jest niezwykle szeroka i ciekawa. Dla najmłodszych – przedszkolaków – zorganizowano spotkania z fizyką oraz zabawy z przedsiębiorczości, a także warsztaty muzyczne. Uczniowie szkół podstawowych wzięły udział w warsztatach młodych logistyków, warsztatach architektonicznych, zajęciach artystycznych „Guernika kids”. Gimnazjaliści mogli poznać drugie życie odpadów, dowiedzieć się dlaczego transport szynowy jest wciąż bardzo ważny, sprawdzić jak to jest być wynalazcą i spróbować wybiec w przyszłość – zaprojektować dom lub transport przyszłości. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowano zajęcia z bioróżnorodności obszarów polarnych. Ponadto na zwiedzanie stacji badawczej MPWiK zaproszeni zostali uczniowie gimnazjum i szkół ponadpodstawowych. Uczestnikami II Wrocławskiego Kongresu Naukowego Dzieci i Młodzieży byli wychowankowie i uczniowie placówek, które zgłosiły się do „Konkursu na edukacyjny projekt badawczy”. W sumie zgłoszenia wysłało ponad 40 szkół wszystkich poziomów edukacyjnych, z czego nagrodzonych i wyróżnionych zostało czternaście projektów.

Wykłady otwarte dla wrocławian
Dwa wykłady były otwarte dla publiczności. Pierwszy, zatytułowany „Wnioski dla edukacji: o przyszłości kultury życia codziennego i jakości życia w Polsce” wygłosiła prof. Barbara Fatyga z Uniwersytetu Warszawskiego. Po wykładzie Pani Profesor, w tym samym miejscu pojawił się psycholog biznesu Jacek Walkiewicz z wykładem „Pełna moc możliwości”.

Warsztaty dla nauczycieli
Dodatkowo o godz. 14.00 dla nauczycieli zorganizowane zostały warsztaty doszkalające zatytułowane „Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości” poprowadziła je dr Dominika Fijałkowska z Uniwersytetu Ekonomicznego. Prowadząca przybliżyła podstawowe aspekty ekonomii i przedsiębiorczości tym wszystkim nauczycielom, którzy planują w kolejnych edycjach Kongresu wykonywać wraz z uczniami następne, coraz lepsze projekty badawcze.

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z Kongresu dostępnego pod linkiem: film

Organizatorem Kongresu jest Departament Edukacji Urzędu Miejskiego - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - wraz z partnerami - Biurem Współpracy z Uczelniami Wyższymi i Biurem Rozwoju Gospodarczego. Projekt jest finansowany ze środków Gminy Wrocław.