Stop mowie nienawiści

Co to jest mowa nienawiści?

Wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonalizmu i etnocentryzmu, dyskryminacją i wrogością wobec przedstawicieli mniejszości, imigrantów i osób obcego pochodzenia (Rada Europy):

  • to wypowiedzi, napisy, gesty poniżające drugą osobę,
  • prowadzą do określonych czynności względem tych osób, zachęcają do przemocy wobec nich,
  • podważają podstawowe wartości jak godność człowieka, demokracja.

Reaguj na mowę nienawiści w Twojej najbliższej przestrzeni:

  • zgłoś zarządcy budynku symbol mowy nienawiści,
  • zgłoś sprawcę do straży miejskiej lub na policję,
  • wyślij nam zdjęcie + dokładną lokalizację symbolu na: stopmowienienawisci@wcrs.wroclaw.pl.

Sztafeta Szkół - Stop Mowie Nienawiści to projekt edukacyjny przeznaczony zarówno dla uczniów, jak i pedagogów, prowadzony we wrocławskich placówkach oświatowych. Celem Sztafety jest uwrażliwienie na mowę nienawiści i przejawy dyskryminacji. Sztafeta wystartowała 11 października 2014 r. w Zespole Szkól Ekonomiczno-Administracyjnych wydarzeniem "Dbam to mam. Stop mowie nienawiści w przestrzeni publicznej miasta".

W każdej następnej nominowanej placówce odbył się wykład na temat symboliki mowy nienawiści dla grona pedagogicznego wraz z uroczystym przekazaniem nominacji dla następnej placówki oraz warsztat antydyskryminacyjny dla uczniów. Mowa nienawiści boli, jest zła, może prowadzić do określonych zachowań i dyskryminacji. Zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie zachęcamy do kontaktu: wielokultury@wcrs.wroclaw.pl.

Więcej o Sztafecie Szkół przeczytasz tutaj a film z podsumowania można obejrzeć tutaj