Dni Seniora

Od 2009 r. na przełomie września i października Wrocławskie Centrum Seniora wraz z partnerami organizuje święto seniorów we Wrocławiu. "Dni Seniora – Wrocław” to inicjatywa stanowiąca doskonałą okazję do ukazania wielkiego potencjału społecznego osób starszych oraz ich istotnej roli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt zakłada realizację różnorodnych działań prosenioralnych, m.in. Marszu Kapeluszy, Targów Senioralnych, Senioriady, organizację konferencji, seminariów oraz imprez kulturalnych. Wspomniane wydarzenia mają za zadanie doprowadzić do ożywienia i rozszerzenia działań społecznych na różne grupy wiekowe.