Destination Imagination

Destination Imagination (DI) jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży zorientowanym na kreatywne rozwiązywanie problemów. Bazuje na koncepcji myślenia dywergencyjnego (rozbieżnego), zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu.

Program zachęca dzieci, młodzież i studentów do podejmowania procesu tworzenia w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości. Ma na celu przede wszystkim naukę kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas rozwiązywania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Pozwala także na rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów pracy własnej i zespołu.

W ciągu roku szkolnego drużyny pracują nad dwoma rodzajami zadań: Wyzwaniami Drużynowymi oraz Wyzwaniami Na Już, wykorzystując przy tym nowatorskie metody i techniki myślenia twórczego. Zdobytą wiedzę i umiejętności sprawdzają w nauce szkolnej, a stworzone przez siebie rozwiązania prezentują podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności. Zwycięskie drużyny reprezentują Polskę podczas Światowej Olimpiady Kreatywności w Stanach Zjednoczonych.

Aktualne działania w Programie koncentrują się na:
- przygotowywaniu chętnych nauczycieli i opiekunów z placówek edukacyjnych i oświatowych z całej Polski do pełnienia roli Trenera drużyny DI,
- organizacji wyjazdu laureatów drugich miejsc poprzedniego sezonu Programu na II Azjatycką Olimpiadę Kreatywności w Pekinie,
- przygotowaniach do X Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności odbywającej się 7- 8 marca 2015 r. we Wrocławiu.