Centrum Edukacji Społecznej

Centrum Edukacji Społecznej w obecnej formie działa od 2010 r. Zajmuje się organizacją działań z zakresu edukacji nieformalnej, adresowanych do wszystkich mieszkańców Wrocławia, a w sposób szczególny do mieszkańców osiedla Brochów. W Ośrodku Integracyjnym przy ul. Koreańskiej 1a, który powstał w ramach projektu unijnego "Step by Step", odbywają się szkolenia, warsztaty, zajęcia i spotkania.

Działania Centrum Edukacji Społecznej obejmują kilka obszarów:

  • organizujemy szkolenia, warsztaty, spotkania dla młodzieży, studentów, absolwentów - celem szkoleń dla młodych jest przekazanie niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego,
  • prowadzimy warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - poruszane tematy dotyczą komunikacji interpersonalnej, tworzenia relacji międzyludzkich, poznawania i budowania własnej osobowości, radzenia sobie ze stresem, integracji środowisk, kształtowania wartości i postaw obywatelskich,
  • aktywizujemy mieszkańców Brochowa oraz wspieramy ich działania i inicjatywy oddolne,
  • animujemy czas wolny dzieciom i młodzieży, organizując warsztaty artystyczne, sportowe i edukacyjne, a także zajęcia w okresie ferii zimowych i wakacji,
  • prowadzimy punkt bezpłatnego poradnictwa prawnego,
  • współpracujemy z różnymi instytucjami, organizacjami i firmami, wspierając i promując ich projekty,
  • wolontariuszom i praktykantom umożliwiamy zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji, koordynacji i prowadzenia działań edukacyjnych.