Akademia Rozwoju Seniora

Akademia Rozwoju Seniora skupia niezwykle twórczych i kreatywnych seniorów. Na zajęciach seminaryjnych poszerzają wiedzę, podczas warsztatów rękodzieła i jogi realizują swoje artystyczne i rekreacyjne pasje, a w trakcie szkolenia z zakresu bankowości zdobywają cenne informacje na temat zarządzania finansami. Kształcenie ukierunkowane jest przede wszystkim na rozwój osobisty, animację kulturalną, warsztaty manualne oraz aktywizację ruchową. Akademia wciąż się rozwija, poszerza zasięg tematyczny zajęć i liczbę zainteresowanych słuchaczy.

Misją Akademii Rozwoju Seniora jest wieloaspektowy rozwój seniorów, animacja grup, stowarzyszeń, klubów, związków, głównie poprzez szkolenie liderów środowisk senioralnych. Dzięki kompleksowej wiedzy oraz wrodzonej aktywności i chęci do działania, stają się oni kreatorami twórczego życia w okresie trzeciego wieku, nie tylko swojego, ale całego ugrupowania, do którego przynależą, w którym działają i które rozwijają.