Active Citizens

Aktywna Społeczność (Active Citizens) to międzynarodowy projekt British Council prowadzony w 30 krajach Europy i świata. Projekt ma wzmacniać kompetencje zarządzania organizacjami poprzez stworzenie globalnej sieci liderów i liderek. Ci z kolei, jako działacze w swoich społecznościach lokalnych poznają metody i uczą się, jak współpracować w celu rozwiązania problemów, aktywnie uczestniczyć w dialogu, efektywnie zarządzać różnorodnością oraz po prostu lepiej rozumieć innych ludzi.

Celem programu jest przyczynianie się również do tego, by osoby zaangażowane w życie swojej społeczności poznały odpowiednie narzędzia do skutecznej pracy z otoczeniem i zakładały własne aktywne grupy, fundacje, kluby. Tematem warsztatów Active Citizens są metody pracy z uprzedzeniami, komunikacja międzykulturowa i projektowanie uniwersalne. Wzmacnia się potencjał lokalnych społeczności poprzez przeniesienie uwagi z tego, co jest brakiem, niedociągnięciem, na to, co stanowi zaletę i mocny punkt - na przykład różnorodność społeczna. Ważna jest tu możliwość spojrzenia na to, co się robi, z nowego punktu widzenia. Dzięki udziałowi w projekcie można zbudować także sieć kontaktów, które będą inspiracją dla dalszych działań, a także zbadać i sformułować potrzeby i zadania swojej grupy oraz znaleźć środki na ich realizację.

Active Citizens we Wrocławiu to projekt pilotażowy, który ruszył w połowie kwietnia 2015 r. Gmina Wrocław kieruje go do 20 osób już aktywnych w swoich grupach - liderów i osób zaangażowanych w pracę w organizacjach kulturalnych, religijnych, rekreacyjnych, jak też w administracji publicznej, członków rad osiedli, klubów seniora itp.

Bliżej z materiałami, inicjatywami i zadaniami Active Citizens można zapoznać się na stronie wielokultury.wroclaw.pl oraz British Council

Film ze szkolenia "Active Citizens" we Wrocławiu